เขตเศรษฐกิจพิเศษคืออะไร? มีความสำคัญอย่างไรในปัจจุบัน

 

ในปัจจุบันนี้ เขตเศรษฐกิจพิเศษถือเป็นหนึ่งในสิ่งที่หลายๆ คนพูดถึงกันอยู่บ่อยมาก แล้วรู้หรือไม่ว่า เขตเศรษฐกิจพิเศษคืออะไร มีจังหวัดอะไรร่วมด้วยบ้าง และมีความสำคัญอย่างไร วันนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกัน ถ้าพร้อมแล้วตามมาดูกันเลย

เขตเศรษฐกิจพิเศษ คือ?

เขตเศรษฐกิจพิเศษ คือ แนวคิดที่มาจากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยเน้นพื้นที่เหล่านั้นให้มีการพัฒนาและให้สิทธิพิเศษต่างๆ เพิ่มขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโครงสร้างพื้นฐาน ประโยชน์ต่างๆ ในการลงทุน และประโยชน์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงาน ซึ่งพื้นที่จังหวัดที่เข้าร่วมเขตเศรษฐกิจพิเศษจะมีทั้งจังหวัดตาก มุกดาหาร สระแก้ว ตราด หนองคาย สงขลา นราธิวาส นครพนม กาญจนบุรี และเชียงราย

ความสำคัญของเขตเศรษฐกิจพิเศษคืออะไร?

  • เพื่อดึงดูดนักลงทุนชาวต่างชาติ เพื่อสร้างรายได้ให้กับประเทศ ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษจะมีสิทธิพิเศษเพิ่มขึ้นมาทั้งการยกเว้นภาษี มาตรการต่างๆ ที่ดึงดูดนักลงทุนให้เข้ามาในพื้นที่นี้ อีกทั้งยังช่วยเพิ่มเงินหมุนเวียนภายในจังหวัดอีกด้วย
  •  เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การเปิดโอกาสให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนจะทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไปในตัว ไม่ว่าจะเป็นบุคลากรวิชาชีพ วัตถุดิบ ไปจนถึงแรงงานจากต่างประเทศ เป็นต้น
  •  เพื่อกระจายความเจริญไปยังพื้นที่อื่น โดยเฉพาะการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทั้งถนน ไฟฟ้า ประปา โทรคมนาคม เป็นต้น ซึ่งเป็นตัวช่วยให้เกิดการพัฒนาพื้นที่โดยรอบภายในตัวจังหวัด และพื้นที่ใกล้เคียงอีกด้วย
  •  เพื่อพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี เขตเศรษฐกิจพิเศษคือตัวช่วยที่จะเข้ามาถ่ายทอดเทคโนโลยี กระบวนการผลิต วิทยาการใหม่ๆ ให้กระจายไปทั่วพื้นที่ในบริเวณนั้น ทำให้เกิดการจ้างงานที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง