เลือกซื้อเครื่องปั่นไฟทั้งที เลือกยังไงให้เหมาะสมต่อการใช้งาน

เครื่องปั่นไฟ หนึ่งในอุปกรณ์ที่มีความสำคัญทั้งในภาคการเกษตร การก่อสร้าง ไปจนถึงการใช้งานในกรณีที่เกิดปัญหาไฟฟ้าดับโดยการนำมาใช้เป็นไดปั่นไฟสำรองได้อีกด้วยเช่นกัน ในปัจจุบันนี้เครื่องปั่นไฟมีให้เลือกใช้อยู่หลายขนาดด้วยกัน เวลาที่จะเลือกซื้อก็ควรเลือกซื้อให้เหมาะสมกับการใช้งานอีกด้วย นั่นคือ

  • ขนาดเล็กและขนาดกลาง จะเหมาะสำหรับการใช้งานระดับครัวเรือน ไซต์ก่อสร้างขนาดเล็ก มักจะมีขนาดประมาณ 1 – 20 KVA และ 20 – 50 KVA ตามลำดับ
  • ขนาดใหญ่ จะเหมาะสำหรับการใช้งานระดับอุตสาหกรรม โรงงาน โรงแรม หรือในพื้นที่ขนาดใหญ่ มีขนาดประมาณ 50 – 100 KVA ขึ้นไป

 

ในการเลือกซื้อเครื่องปั่นไฟนั้นจำเป็นที่จะต้องพิจารณาถึงงบประมาณ ประเภทของการใช้งานว่าจะนำไปใช้สำหรับกิจกรรมประเภทไหน ใช้ในครัวเรือนหรือว่าใช้นอกอาคาร ระยะเวลาในการใช้ต่อครั้ง ไปจนถึงจำนวน ประเภท และรายละเอียดของเครื่องใช้ไฟฟ้าที่จะนำมาต่อกับเครื่องอีกด้วย โดยจำเป็นที่จะต้องพิจารณาถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าที่จำเป็นเท่านั้น

 

เมื่อจำแนกอุปกรณ์ที่ต้องการต่อกับเครื่องแล้ว ให้แยกออกมาว่าเป็นอุปกรณ์ที่ไม่มีมอเตอร์เป็นส่วนประกอบ และอุปกรณ์ที่มีมอเตอร์เป็นส่วนประกอบด้วย เพื่อให้สามารถคำนวณค่าวัตต์และเลือกซื้อขนาดให้เหมาะสม โดยที่อุปกรณ์ที่ไม่มีมอเตอร์เป็นส่วนประกอบนั้นจะสามารถคำนวณค่าวัตต์และซื้อได้เลย แต่ถ้าเป็นอุปกรณ์ที่มีมอเตอร์ จะต้องเผื่อค่าความปลอดภัยเวลาสตาร์ทครั้งแรกและครั้งที่สองประมาณ 4 – 5 เท่าด้วย ไม่เช่นนั้นอาจจะทำให้เครื่องปั่นไฟไม่สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้เพียงพอและทำให้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้านั้นๆ ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ