boy wearing glasses

4 สัญญาณบ่งบอก ถึงเวลาพกแว่นกันแสงสีฟ้าแล้วล่ะ

ปัจจุบันในอุตสาหกรรมแว่นตาก็มีแว่นผลิตออกมาให้เลือกหลากหลาย ตามแต่ความต้องการใช้งานและจุดประสงค์ของผู้สวมใส่เอง 

ทั้งกรองแสง แว่นสายตา กันแดด ตลอดไปจนถึงแว่นกันแสงสีฟ้าสำหรับนั่งหน้าคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะ

 

boy wearing glasses

 

4 สัญญาณสำคัญ เตือนเป็นนัยๆ ว่าถึงเวลาต้องพกแว่นกันแสงสีฟ้าแล้วล่ะ!

 

แสบหรือเคืองตา

เกิดขึ้นได้บ่อยในกลุ่มคนที่นั่งทำงานหน้าคอมพิวเตอร์เป็นประจำ หากว่าอยู่ดีๆ ก็มีอาการแสบหรือเคืองตาโดยไม่ทราบสาเหตุก็อาจเป็นสัญญาณที่ไม่ค่อยดีนัก เนื่องมาจากนั่งหน้าคอมพิวเตอร์แล้วจ้องเป็นเวลานานๆ ก็ทำให้ดวงตากระพริบน้อยลงถึง 60% ทำให้เกิดอาการตาแห้งแล้วรู้สึกแสบหรือเคืองตาก็เป็นได้ ทางที่ดีหากจำเป็นต้องนั่งหน้าคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานๆ ก็แนะนำให้พักเพื่อกระพริบตาแล้วมองไปที่แสงสีเขียวเป็นระยะๆ จะดีกว่า

 

ตาพร่ามัว

หมั่นสังเกตตัวเอง หากอยู่ดีๆ ก็มีอาการตาพร่ามัว มองเห็นจุดสีดำตรงกลางสายตา ภาพตรงกลางไม่ชัด อาจเป็นสัญาณบ่งบอกว่าจอประสาทตาอาจจะเสื่อมและต้องเริ่มมองหาแว่นกันแสงสีฟ้ามาสวมใส่แล้วล่ะ

 

มองเห็นภาพซ้อน

อีกหนึ่งสัญญาณเตือนสำคัญที่ถ้าหากเป็นแล้วต้องรีบคว้าแว่นกันแสงสีฟ้ามาสวมใส่ด่วนๆ อาการหลักๆ เลยก็คือเริ่มมองเห็นภาพซ้อนเป็นชั้นๆ อันเนื่องมาจากจอประสาทตาเสื่อม สาเหตุมาจากแสงฟ้าบนจอคอมพิวเตอร์ หากนั่งหน้าคอมพ์ฯ เป็นเวลานานกว่า 3 ชั่วโมงขึ้นไป ทางที่ดีแนะนำให้หาแว่นกรองแสงมาสวมไว้จะดีกว่า

 

ปวดกระบอกตา

อีกหนึ่งอาการที่ไม่ได้เกิดจากการนั่งหน้าจอคอมพิวเตอร์เพียงอย่างเดียว แต่เกิดจากแสงฟ้าของสมาร์ทโฟนก็มีส่วน บางรายอาจเรื้อรัง ลามจากกระบอกตาไปจนถึงปวดศีรษะ ถือเป็นการส่งสัญญาณแล้วว่าสุขภาพตาของคุณเริ่มมีปัญหาแล้วล่ะ

 

เพราะดวงตาของคุณเกิดมามีแค่คู่เดียว หมั่นดูแลรักษาสุขภาพตาให้ดี หากแพ้แสงและจำเป็นต้องนั่งหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือใช้สมาร์ทโฟนเป็นเวลานานๆ ทางที่ดีควรถนอมสายตาด้วยการหาแว่นกรองแสงมาสวมไว้จะดีกว่า จะได้มีสายตาดีๆ เก็บไว้ใช้ในระยะยาว